Publications

S.N. Title
1 बाख्रा व्रिडर फार्म तथा समुहको मापदण्ड र नियमन प्रकिया,2076
2 च्याङ्गग्रा स्रोत संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधी,2076
3 चौरी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन विधी, 2076
4 खसीबोकामा आत्मनिर्भर कार्यक्रम संचालन विधी ,2076
5 बंगुर व्यवसाय औद्योगिक पार्क स्थापना कार्यक्रम विधि २०७६
6 पशु अाहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१
7 अनुदानमा मिल्किङ्ग मेसिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७१
8 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (प्रथम संसोधन, २०७२)
9 भूकम्पपिडित कृषकहरूलार्इ अनुदानमा उन्नत काेरेली गार्इ उपलब्ध गराउने कार्यविधि-२०७२
10 साना किसान डेरि मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७४
11 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१